Lills roll i Unicef

På den Internationella Barndagen 1998 utnämndes Lill Lindfors till Sveriges första Goodwillambassadör för Unicef, FN:s barnfond.

 

Detta för att i kontakter med media och en bredare allmänhet berätta och sprida information om Unicefs arbete i Sverige och runt om i världen

 

I april 1999 reste hon till Nepal för att ta del av bl.a. ett skolprojekt i Bal Shiksha, där Unicef ger flickor möjlighet att lära sig läsa och skriva (analfabetismen bland kvinnor är så hög som 70%, eftersom flickor ofta fortfarande hålls kvar i hemmen för att utföra hushållsarbete.

 

Utbildning är det bästa sättet att skapa välfärd och hållbar utveckling. Idag saknar totalt 130 miljoner barn möjligheten att få lära sig de grundläggande kunskaper som behövs får att klara sig i livet. Orsakerna är flera: Skolor saknas helt eller har inte plats för alla barn, brist på lärare och skolböcker, för många föräldrar är det för dyrt att ha ett barn i skolan och dessutom behöver barnen ofta arbeta för att bidra till familjens försörjning. Men främsta orsaken är bristande politisk vilja.

 

Flickorna är särskilt drabbade. Två tredjedelar av dem som inte går skolan är flickor. I många kulturer anser man att flickor är ämnade för hemarbete och giftermål. Nepal är ett av de länder där diskrimineringen är som tydligast. På landsorten är det ofta bara en liten del av flickorna som får möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Det innebär att de får svårt att hävda sina rättigheter och därmed löper större risk att utnyttjas på olika sätt. Från Nepal lockas och tvingas många flickor in i sexindustrin i Thailand och Indien.

 

Unicef i Nepal har startat ett skolprojekt som vänder sig till flickor som inte har fått möjlighet att gå i den vanliga skolan. För att lyckas med detta startar man informella skolor anpassade till flickornas och familjernas behov. En viktig del i arbetet är att påverka människors attityder och få dem att förstå att varje barn har rätt att få gå i skolan och att utbildning lönar sig. Svenska Unicef stödjer skolprojektet och samlar in pengar så att fler flickor skall få gå i skolan. 

 

Lill Lindfors Unicefambassadör

 

P.S. Visste du att ett års skolgång för en flicka i Nepal endast kostar 300 kronor? D.S.

 

Insamlingskonto: pg 90 20 01 - 7